İkinci GYF

İkinci GYF

Omurga GGSPYŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu iç tüzüğü 13 Mart 2019 tarih 12233903-315.01.01-E.3918 sayılı yazı ile  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Fon katılma payları; iç tüzük ve ihraç belgesinde yer alan esaslar çerçevesinde 04 Ekim 2019 tarihinden itibaren yatırımcılara sunulmuştur.