Omurga GGSPYŞ Ufuk Karma GYF

Omurga GGSPYŞ Ufuk Karma GYF

Omurga GGSPYŞ Ufuk Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu iç tüzüğü 16 Ekim 2018 tarih 12233903-315.01.01-E.10793 sayılı yazı ile  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Fon katılma payları; iç tüzük ve ihraç belgesinde yer alan esaslar çerçevesinde 23 Ekim 2018 tarihinden itibaren yatırımcılara sunulmuştur.

  • FON FİNANSALLARI
    İndir
    31.12.2018 OG2 Bağımsız Denetim Raporu İndir