Omurga GGSPYŞ Ufuk Karma GYF

Omurga GGSPYŞ Ufuk Karma GYF

Omurga GGSPYŞ Ufuk Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu iç tüzüğü 16 Ekim 2018 tarih 12233903-315.01.01-E.10793 sayılı yazı ile  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Fon katılma payları; iç tüzük ve ihraç belgesinde yer alan esaslar çerçevesinde 23 Ekim 2018 tarihinden itibaren yatırımcılara sunulmuştur.

 • İÇ TÜZÜK
  İndir
  İç Tüzük İndir
  İç Tüzük Değişikliği İndir
 • İHRAÇ BELGESİ
  İndir
  İhraç Belgesi İndir
  İhraç Belgesi Değişikliği İndir
 • FON FİNANSALLARI
  İndir
  31.12.2018 OG2 Bağımsız Denetim Raporu İndir