Girişim Sermayesi Fonlarımız

Girişim Sermayesi Fonlarımız

Omurga GGSPYŞ Şirket Ortağım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu iç tüzüğü 10 Aralık 2018 tarih ve 12233903-320.01.01-E.13820 sayılı yazı ile, ihraç belgesi 27 Haziran 2019 tarih 38/855 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Fon ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.