Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir ?

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir ?

Sermaye Piyasası Kurulu Onaylı ve Vergi Avantajlı Yatırım Çözümü

•    GSYF’ler girişim şirketlerine yatırım yapabilirler ve SPK lisansı ile girişim sermayesi yetki belgesine sahip Portföy Yönetim Şirketleri tarafından kurulur ve yönetilirler.
•    GSYF’ler uluslararası piyasa standartlarında, saklama, şeffaflık ve raporlama gerekliliklerine dair esnek ve düzenleyici bir yatırım modeli sunar.
•    Sadece nitelikli yatırımcılar içindir.
•    Fon toplam değerinin %50’sine kadar kredi kullanılabilir.
•    Fon süreli olarak kurulur.
•    Fon payları saklama bankası nezdinde ve güvencesinde, yatırımcıların saklama hesaplarında muhafaza edilir.
•    Profesyonel portföy yönetimi sayesinde Fon, uygun fırsatlara yatırım yapabilme imkanı sağlar.
•    Yatırım süreçleri ve kararları yatırım komitesi tarafından sağlanır.
•    Fon fiyatı yatırımcılara yılda en az bir kez ilan edilir.
•    Yatırımcılar portföyde sadece kendi seçtikleri şirket yerine fon tarafından seçilmiş şirketlere yatırım yapabilirler.
•    Uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Kısa vadeli nakit birikimler için uygun değildir.