GSYF'lerin Size Kazandıracakları

GSYF'lerin Size Kazandıracakları

 • Yatırımlar için portföy çeşitliliği sağlar. Yatırımcılar, GSYF vasıtasıyla birden fazla girişime aynı anda yatırım yapabilir.
 • SPK tarafından lisanslı ve birbirinden bağımsız değerleme tarafları vasıtası  ile girişimlerin raporlanması sağlanır.
 • Her yatırımcı tarafından kolaylıkla takibi edilebilir yatırım sepeti oluşturur.
 • Tüm idari işler, SPK tarafından lisanslı ve profesyonel fon yöneticileri tarafından yürütülür.
 • SPK denetimi, bağımsız denetim ve saklama bankası ilişkileri sayesinde güvenli bir yatırım aracıdır.
 • Yatırımcılar arasında fon payları devredilebilir. Fon payları kısmen veya tamamen geri satılarak esnek çıkış stratejileri uygulanabilir.
 • GSYF’ler, özellikle emeklilik fonları ve kurumsal yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.
 • GSYF’ler, global girişim şirketlerine yatırım yapmış yabancı fonlara da yatırım yapabilirler.

 

Bireysel Yatırımcılar Açısından Vergilendirme

 • Gerçek kişi yatırımcıların elde ettikleri kar payı ve kazançların vergilendirilmesi %10 stopaj ile sınırlıdır ve beyan edilmez.

Kurumsal Yatırımcılar Açısından Vergilendirme

 • Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ilgili dönem kazancının veya beyan edilen gelirin en fazla %10’u, toplamda ise öz sermayenin %20’si, ‘girişim sermayesi fonu’ olarak ayrılır.
 • İstisnadan yararlanmak için, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi fonlarına yatırım yapılması gerekmektedir.
 • Pasifte özel bir fon hesabına alınacak olan tutar, bu işlemin gerçekleştiği tarih itibariyle sahip olduğu değer üzerinden kurumlar vergisi matrahı tespit edilirken indirim olarak dikkate alınacaktır. Yatırım fonun satılması halinde 6 ay içinde aynı mahiyette yatırım yapılması gerekmektedir.