Omurga GGSPYŞ Şirket Ortağım GSYF

Omurga GGSPYŞ Şirket Ortağım GSYF

Omurga GGSPYŞ Şirket Ortağım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Omurga Portföy ve Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı işbirliği ile kurulmuş ve iç tüzüğü 10 Aralık 2018 tarih ve 12233903-320.01.01-E.13820 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

 

 

melek

 

 

Türkiye’nin melek yatırım ağı ile işbirliği yapan ilk yatırım fonu olan Omurga GGSPYŞ Şirket Ortağım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu girişim alanında geçmiş performansı kanıtlanmış Omurga ve Şirket Ortağım ekibi tarafından yönetilmektedir.

 

 

 

Yatırım Stratejisi

 

yatırım strateji

 

 

 

Bireysel tasarrufların bir araya getirilip profesyonel yönetimle girişim şirketlerine yatırım yapılmasını sağlayan Omurga Şirket Ortağım GSYF ana stratejisi Angel Investment ile VC Investment arasındaki boşluğun doldurulmasıdır. 

 

 

 

 

Fon Yapısı

  • Yatırımcılar;  Melek yatırımcılar, bireysel yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar, bireysel emeklilik fonları
  • Min. Katılım Payı (Ticket Size); Bireysel Yatırımcı 500.000 TL, Kurumsal Yatırımcı 2.500.000 TL
  • Kaynak Taahhüdü; İlk yatırımda kaynak taahhütlerinin %25’i ödenecektir
  • Kar Payı Dağıtımı; İşletme ve tasfiye dönemlerinde girişimlerden çıkış olması durumunda elde edilen gelir yatırımcılara fon sonu beklenmeden dağıtılabilecektir. Kaynak taahhütleri tamamlanmadı ise yeniden yatırıma yönlendirilir
  • Yatırımlardan Çıkış (Exit); Fon paylarının kısmen yatırımcılara devredilmesi, fonun tamamının başka bir fona satılması, fon içindeki girişim şirketlerinin satılması veya halka açılması

Yatırım Komitesi Üyeleri

Yatırım Komitesi

 

Yatırımcı sunumu ve her türlü sorunuz için Bize Ulaşın