Çatı GYF

Çatı GYF

Omurga GGSPYŞ Çatı Gayrimenkul Yatırım Fonu iç tüzüğü 07 Haziran 2021 tarih E-12233903-315.01.01-6976 sayılı yazı ile  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Fon katılma payları; iç tüzük ve ihraç belgesinde yer alan esaslar çerçevesinde 04 Ocak 2022 tarihinden itibaren yatırımcılara sunulmuştur.

Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Kurumumuzca işlenecek kişisel verilerinize yönelik olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.
Kabul