Address GSYF

Address GSYF

Omurga GGSPYŞ Address Girişim Sermayesi Yatırım Fonu iç tüzüğü 02 Temmuz 2021 tarih E-12233903-320.01.01-8125 sayılı yazı ile  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Fon katılma payları; iç tüzük ve ihraç belgesinde yer alan esaslar çerçevesinde 14 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yatırımcılara sunulmuştur.

Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Kurumumuzca işlenecek kişisel verilerinize yönelik olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.
Kabul