Geometri Melek GSYF

Omurga GGSPYŞ Geometri Melek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu iç tüzüğü 15 Aralık 2022 tarih E-12233903-320.01.01-30247 sayılı yazı ile  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

Fon Bilgileri

Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Kurumumuzca işlenecek kişisel verilerinize yönelik olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.
Kabul