GIO Teknoloji GSYF

GIO Teknoloji GSYF

Omurga GGSPYŞ GIO Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu iç tüzüğü 17 Haziran 2022 tarih E-12233903-320.01.01-22868 sayılı yazı ile  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

Fon Bilgileri