Teknoloji GSYF

Teknoloji GSYF

NEDEN GSYF ? 

 • Bireysel olarak yapılmış yatırımların kurumsal yapıya dönüştürülmesi  
   
 • Kurumsal yapı ve yatırım çeşitliliği ile yatırımcıların mevcut risklerinin dağıtılması
   
 • Doğrudan yatırıma kıyasla girişim şirketlerine bağlı olmadan kolay exit imkanı
   
 • Nitelikli yatırımcı pazarında borsaya açılma imkanı
   

OMURGA TEKNOLOJİ GSYF AVANTAJLARI         

             Omurga                                                                    Omurga                                                       Omurga
  Yatırım komitesi sayesinde hızlı                                     Bağımsız denetim ve değerleme                                      Yatırımcı, özel aplikasyon
     ararlar alınır. Yatırım yapılan                                           sayesinde girişim şirketlerinin                                   sayesinde fonun günlük takibini 
        girişim şirketleri komite                                                     mali ve hukuki kontrolü                                                 online olarak yapabilir.
            tarafından izlenir.                                                                   gerçekleştirilir. 

          Omurga                                                                       Omurga                                                             Omurga
Bireysel Emeklilik Fonları, Sigorta                                            Fonun veya yatırım yapılan                                         Fon payları; teminat olarak
     Şirketleri, Kalkınma Yatırım                                                  girişim şirketlerinin yabancı                                      gösterilebilir, nitelikli yatırımcılar
Bankası, EIF, EBRD, Hazine gibi                                                fonlara satışı sağlanabilir                                          arasında devredilebilmesi ile  
kamu veya özel fonlardan yatırım                                                                                                                               yatırımcılar için kolay exit imkanı
      alma imkanı mevcuttur.                                                                                                                                                              sağlanır.   

 

OMURGA TEKNOLOJİ GSYF YATIRIM STRATEJİSİ

omurga

 

* Melek yatırımcıların halihazırda yatırım yapmış olduğu girişim şirketleri değerlendirilir. 

* Seçilen girişim şirketlerinin hisseleri kurulacak olan GSYF’ye ayni olarak aktarılır. 

* Ayni olarak şirket hissesi devredecek yatırımcılara yapılacak değerleme üzerinden fon payı transferi gerçekleştirilir.

* Ayrıca, diğer yatırımcılara nakit fon payı satışı yapılır.

* GSYF yatırım komitesinin karar vereceği yeni girişim şirketlerine yatırım yapılır.

* Daha önce yatırım yapılmış şirketlere takip yatırımları yapılır.

 

 

 

 

 

OMURGA TEKNOLOJİ GSYF YAPISI

    Omurga                            Omurga            Omurga
       Yatırım Tutarı                               Orta Vade Fon Büyüklüğü                          Yatırım Yapılacak 
1M – 10M TL / Girişim                                     100M TL                                      Şirket Sayısı 15 - 20

                                                          Omurga

                                                              Fon Süresi 7 yıl

 

 

OMURGA TEKNOLOJİ GSYF ÖRNEK SEKTÖRLER

 

Omurga

OMURGA TEKNOLOJİ GSYF TERM SHEET

              Omurga                                                  Omurga                                       Omurga
                Yatırımcılar                                                 Minimum Nakit Katılım Payı                           Nakit Kaynak Taahhüdü 
     Melek yatırımcılar, bireysel                                                (Ticket Size)                                                  (Commitment)
yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar,                                            500.000 TL                                             Nakit yatırımda kaynak
      bireysel emeklilik fonları                                                                                                             taahhütlerinin %20’si  ödenecektir,
                                                                                                                                                             bakiye 1 yılda tamamlanacaktır 

                Omurga                                                           Omurga                                                    Omurga
Yönetim Ücreti / Performans Ücreti                                    Nakit Dağıtımı                                        Yatırımlardan Çıkış (Exit)
      Fon büyüklüğü üzerinden                                      İşletme ve tasfiye dönemlerinde                   Fonun veya girişim şirketlerinin başka
%1,5 / Enflasyon oranı üzerindeki                                    girişimlerden çıkış olması                         fonlara  / yatırımcılara satılması veya
getirinin sadece %5’i ayni yatırımcı                                durumunda elde edilen gelir                                        halka açılması  
için , nakdi yatırımcı için performans                                     dağıtılabilecektir. 
ücreti ise %20 olarak belirlenmiştir. 

 

 

OMURGA GRUBU KATMA DEĞERİ

        Omurga                                                            Omurga                                                   Omurga
        PAZARLAMA                                                                      GLOBAL PAZAR                                                    YATIRIMCI KATILIMI
    Fon paylarının diğer                                                              Omurga’nın Almanya                                             Özel aplikasyon sayesinde,
yatırımcılara pazarlanma                                                  yapılanması sayesinde fonun ve                                    yatırımcıların potansiyel fon
 faaliyetlerinin Omurga                                                           girişim şirketlerinin global                                         portföyünü ve raporları online
 tarafından yürütülmesi                                                            pazarlara açılma imkanı                                                   takip edilebilmesi  
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.
Kabul