Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik ve Çerez Politikası 

Bilgilerinizi koruma konusunu çok önemsiyoruz ve ciddiye alıyoruz.
Bu web sitesi, veri sorumlusu sıfatıyla şirket merkezi Merkez Mah. Bağlar Cad. C Blok No: 14 C/9 Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (“Omurga”) tarafından işletilmektedir.

Genel Prensiplerimiz

İnternet sitemizi ziyaretleriniz sırasında aşağıda açıklanacağı üzere bazı kişisel verilerinizi ve deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmakta ve buna ilişkin verilerini toplayarak işlemekteyiz. 

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bütün internet sitelerimizi kişisel verileriniz ile ilgili mevcut risklere karşı korumak için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu internet sitesinin sağlanması konusunda bizi destekleyen iş ortaklarımız da aramızdaki sözleşme ve taahhütnameler uyarınca bu şartlara uymak zorundadır.

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.omurgacap.com isimli internet sitesinin (“Web Sitesi”) işletilmesi sırasında Web Sitesi kullanıcıları /üyeleri / ziyaretçileri (“İlgili Kişi”) tarafından Web Sitesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda Web Sitemizde hangi amaçlarla hangi tür kişisel verileri ve çerezleri kullandığımızı ve söz konusu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Standart Olarak Neleri Kaydediyoruz?

Kimliğinizi açıklamaksızın Sitemizin erişim korumalı olmayan bütün alanlarını kullanabilirsiniz. Hataları düzeltmek ve güvenlik olaylarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Sitemizin her bir kullanıcısının oturum verilerini standart olarak kaydediyoruz. Örneğin, ziyaretçi kimliğiniz, ziyaret tarih ve saatiniz, tarayıcı tipi ve IP adresini içeren bilgiler hukuki yükümlülüklerimiz gereği toplanmaktadır.

Web Sitemizde Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?

Standart olarak kaydettiğimiz veriler ile topladığımız çerezlerin yanı sıra Web Sitemiz üzerinden en uygun çözümlerle size yardımcı olabilmemiz adına bize ulaşabilirsiniz. Bu sırada Web Sitesinde yer alan formu doldurmanız halinde size ait isim, soy isim, cep telefonu numarası ve e-posta adresini içeren kişisel verileriniz ile bize göndermiş olduğunuz mesaj metninde yer alan kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu nedenle yazacağınız metinde talep konunuzla ilgili olmayan gereksiz bilgileri vermemenizi öneririz.

Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ilgili hükümlerde yer alan istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz başta Kanun olmak üzere kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun bir biçimde işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda düzenlenen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. 

Bu itibarla kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz hukuki sebepleri çerçevesinde tarafımızca Kanun’a uygun bir biçimde işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizi Ne Zaman İmha Ediyoruz?

Kişisel verileriniz işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde imha edilmekte olup; gerekenden daha uzun süre tutulmamaktadır, Kişisel veriler kayıt edildikten iki yıl sonra silinir.
 
Üçüncü Taraf Web Sitelerine Ait Linkler 

Web sitemiz üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu sitelerin gizlilik politikaları için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez ve hiç bir şekilde, bu Web sitelerinin yürürlükte olan veri koruma uygulamalarının ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı garanti edilmez. Herhangi bir kişisel veri açıklamadan önce bu sitelerin her birinin gizlilik politikasını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?

1.    Zorunlu Temel Çerezler – Web sitesi temel fonksiyonlarına ait çerezler:

Bu çerezler, Web Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır. çerezler olmadan örneğin web sitesinde oturum açma veya alışveriş sepetleri oluşturma vb. hizmetler sağlanamaz.

2.    Analiz/Performans Çerezleri: 


Bu çerezler, Web Sitesi’nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi’ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

3.    Performans, Kişiselleştirme, Hedefleme, Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.


Çerezlerin Kullanımını Engelleyebilirsiniz

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi’nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız.

Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir.

Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;  
•    Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
•    Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
•    Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
•    Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

•    Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 
•    Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 
•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:
•    Yazılı ve imzalı olarak 
•    Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
•    Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile 
•    Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz. 

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Bütün Sorularınız İçin Temas Noktanız 

Kişisel verilerinizin korunması veya haklarınızı kullanma konusunda sorularınız olması halinde doğrudan Şirketimizle temas kurmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 

Merkez Mah. Bağlar Cad. C Blok No: 14 C/9 Kağıthane/İstanbul 

Mersis No: 0642039978100010

İletişim Linki: info@omurgacap.com

Gizlilik ve Çerez Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası, Web Sitesinde yer alan veri işlemenin geçerli durumunu yansıtmaktadır. Veri işleme ile ilgili değişiklikler olması halinde işbu Gizlilik ve Çerez Politikası buna göre güncellenecektir. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’ndaki değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içerir politikanın yayımlanması ile yürürlük kazanacaktır.