GSYF'lerin Size Kazandıracakları

GSYF'lerin Size Kazandıracakları

 • Yatırımlar için portföy çeşitliliği sağlar. Yatırımcılar, GSYF vasıtasıyla birden fazla girişime aynı anda yatırım yapabilir.
 • SPK tarafından lisanslı ve birbirinden bağımsız değerleme tarafları vasıtası  ile girişimlerin raporlanması sağlanır.
 • Her yatırımcı tarafından kolaylıkla takibi edilebilir yatırım sepeti oluşturur.
 • Tüm idari işler, SPK tarafından lisanslı ve profesyonel fon yöneticileri tarafından yürütülür.
 • SPK denetimi, bağımsız denetim ve saklama bankası ilişkileri sayesinde güvenli bir yatırım aracıdır.
 • Yatırımcılar arasında fon payları devredilebilir. Fon payları kısmen veya tamamen geri satılarak esnek çıkış stratejileri uygulanabilir.
 • GSYF’ler, özellikle emeklilik fonları ve kurumsal yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.
 • GSYF’ler, global girişim şirketlerine yatırım yapmış yabancı fonlara da yatırım yapabilirler.

 

Bireysel Yatırımcılar Açısından Vergilendirme

 • Gerçek kişi yatırımcıların elde ettikleri kar payı ve kazançların vergilendirilmesi %10 stopaj ile sınırlıdır ve beyan edilmez.

Kurumsal Yatırımcılar Açısından Vergilendirme

 • Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ilgili dönem kazancının veya beyan edilen gelirin en fazla %10’u, toplamda ise öz sermayenin %20’si, ‘girişim sermayesi fonu’ olarak ayrılır.
 • İstisnadan yararlanmak için, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi fonlarına yatırım yapılması gerekmektedir.
 • Pasifte özel bir fon hesabına alınacak olan tutar, bu işlemin gerçekleştiği tarih itibariyle sahip olduğu değer üzerinden kurumlar vergisi matrahı tespit edilirken indirim olarak dikkate alınacaktır. Yatırım fonun satılması halinde 6 ay içinde aynı mahiyette yatırım yapılması gerekmektedir.
Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Kurumumuzca işlenecek kişisel verilerinize yönelik olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.
Kabul